Onze afdeling

de KNNV afdeling Regio Doetinchem is opgericht op 11 oktober 1902

Voor het lidmaatschap, het bestuur, coördinaten, De Zumpe en andere informatie klik dan op bovenstaand uitrolmenu van Onze afdeling.

Natuurvereniging De Zumpe

Deze naam voegen we toe aan onze afdelingsnaam. In 1902 werd tijdens de oprichtingsvergadering van onze KNNV-afdeling duidelijk een doelstelling genoemd ‘het aanwenden van pogingen om terreinen, die uit een natuurhistorisch oogpunt belangrijk zijn, te beschermen’. Om deze doelstelling te halen werd in 1915 een stuk grond aangekocht in het huidige natuurgebied De Zumpe. Sindsdien is onze afdeling de enige KNNV-afdeling met een eigen Beschermd Natuurgebied, dat door eigen leden wordt beheerd.
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is IMG_2224-768x1024.jpg

Onze afdeling heeft 4 groepen: de Plantenwerkgroep, de Floraveldgroep, de Zumpebeheergroep en de Nachtvlindergroep. Onze groep voor Natuurvriendelijk tuinieren is non-actief. Elk lid kan een nieuwe werkgroep opzetten of zich aansluiten bij werkgroepen van de IVN Afdeling Oude IJsseltreek, bijvoorbeeld de Vogelwerkgroep.

Regio Doetinchem

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is salmander-00002.gif

 • heeft meestal activiteiten in Doetinchem en in het gebied tussen Arnhem, Gendringen en Zutphen
 • geeft soms een cursus, lezing, excursie of een open dag
 • doet mee aan activiteiten van de landelijke KNNV en andere afdelingen
 • werkt samen met vrijwilligers
 • werkt samen met verschillende natuurorganisaties zoals IVN, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Natuur en Milieu Gelderland, Nederlandse Bijenhoudersvereniging
 • werkt samen met verschillende instanties, zoals gemeenten en Provincie Gelderland
 • heeft soms plek voor een s-bb stage

Als afdeling hebben we een Facebookpagina: KNNV-Doetinchem. Hierin worden vooral nieuws en foto’s over De Zumpe geplaatst.

activiteiten

onder activiteiten verstaan we o.a. deelname aan werkgroepen, werk in ons natuurgebied De Zumpe, inventarisaties, lezingen, excursies, cursussen, PR (bijv. een beurs of open dag) en vakanties

 • leden kunnen meedoen aan activiteiten van de eigen afdeling, soms van andere afdelingen en van de landelijke KNNV
 • leden van IVN Afdeling Oude IJsselstreek en KNNV afdeling Regio Doetinchem kunnen deelnemen aan elkaars afdelingsactiviteiten
 • leden van IVN Afdeling Oude IJsselstreek en KNNV afdeling Regio Doetinchem brengen samen het afdelingsblad De Composiet uit
 • leden mogen deelnemen aan activiteiten van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, die ons ondersteunt bij het werk in De Zumpe en andere groene vrijwilligers
 • leden mogen deelnemen aan activiteiten van Natuur en Milieu Gelderland, waar de afdeling lid van is

Onze afdeling is zelfstandig en betaalt afdracht aan de landelijke KNNV. Er wordt gebruik gemaakt van de landelijke faciliteiten en die van andere afdelingen, zoals materialen, abonnementen, fondsen, cursussen en veel meer. In het archief van het Erfgoed Centrum in Doetinchem worden grotendeels onze uitgaven, rapporten, notulen e.d. bewaard. Ook zijn er stukken terug te vinden op het Intranet van de KNNV bij de digitalisering van onze afdelingsarchieven.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is giphy-1.gifKNNV-leden krijgen 10% korting op de boeken van de KNNV-Uitgeverij