Links

interessante websites

kijk voor handig determineren bij Zoekkaarten

jongeren
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, (NJN) kampen en excursies voor jongeren
https://globenederland.nl/
BIOplek een biologiesite voor het voortgezet onderwijs met veel theorie en achtergrondinformatie
https://www.s-bb.nl/, samenwerking van beroepsonderwijs en bedrijfsleven
Globe Nederland, leerlingen op eenvoudige wijze leren onderzoek te doen in een internationale community en op weg helpen met een (Zoom) start-up op school!
algemeen, boeken en tijdschriften
www.natura-online.nl: Natura, het platform voor natuurliefhebbers en leden van de vereniging voor veldbiologen KNNV: discussieer mee op het forum, bekijk het laatste natuurnieuws, of maak kennis met het tijdschrift
https://knnvuitgeverij.nl/artikelen/webshop.html :veel natuurboeken over uiteenlopende onderwerpen en 10% korting voor KNNV-leden
Exoten: nieuwsbrief van RAVON
https://www.atlasleefomgeving.nl/check-je-plek: kwaliteit van jouw leefomgeving
Naturalis: alles over het leven op de aarde van vroeger en nu, virtueel museum
kamperen en reizen
Kamperen: site van de AKC met informatie over kamperen met andere KNNV-leden uit het hele land        
Reizen: site van de ARC met informatie over reizen met andere KNNV-leden uit het hele land
diverse organisaties
IVN Afdeling Oude IJsselstreek, De landelijke IVN
https://landschapsbeheergelderland.nl/: SGL heeft informatie voor groene vrijwilligers
Stichting natuur & milieu: voor een duurzame toekomst
https://www.natuurenmilieugelderland.nl/: informatie over wetten en regels, o.a. natuurbeschermingswet, omgevingswet
Natuurbank (NBNL): samenwerking voor openbare beschikbaarheid van de Nederlandse natuurdata
NDFF: nationale databank flora en fauna
www.waarneming.nl: website voor invoeren van waarnemingen flora en fauna
IUCN: De missie van IUCN is om samenlevingen over de hele wereld te beïnvloeden, aan te moedigen en te helpen om de integriteit en diversiteit van de natuur te behouden en ervoor te zorgen dat elk gebruik van natuurlijke hulpbronnen rechtvaardig en ecologisch duurzaam is. 
Staring Advies: adviesbureau voor natuur en landschap (Hoog-Keppel)
Zostera: is gespecialiseerd in software en databases, met een uitzonderlijke expertise op het gebied van ecologie, biodiversiteit, geoinformatie (GIS) en vrijwilligersorganisaties
beheer en biodiversiteit
Provincie Gelderland Biodiversiteit Rapport pdf: versie januari 2021
Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit Provincie Gelderland pdf: versie januari 2021
Grondwerk en grondverzet: Martin Haan, G.W. Bulten
Kruidenrijk grasland: Wim Schippers, Cruyd-Hoeck
Ecologisch bermbeheer: Vimeo lessen SLG
Bodemcultuur: Advies bodemkwaliteit en plantenpathogenen

F&F, behalve zoogdieren en vogels
www.BioImages.org.uk: Virtuele Veldgids, Nederlandstalig gigantisch archief van diverse soorten met info, links, afbeeldingen, downloads t.b.v. biodiversiteit door Aad Thermoshuizen (schrijver van Veldgids roestzwammen en woont in Zuid-Engeland).
zoogdieren (en vleermuizen)
https://www.zoogdiervereniging.nl/: Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming
https://www.vleermuis.net/: algemene informatie
http://www.vleermuizendorp.nl/: Natuurpark Kronenkamp in Neede
vogels
Vogelbescherming Nederland
SOVON: vogelonderzoek Nederland.
DBA, Dutch Birding Association: veel recent nieuws over zeldzame waarnemingen
Vogelgeluiden van de wereld
Trektellen: trektellingen en ringvangsten in Nederland en Europa
www.birdshome.nl: site van Rona en Fred met o.a. de vogelhutten van Nederland
Boomvalken: Website van KNNV-er Peter Ganzeboom
xs4all.nl/~calidris/Russische_kauw.htm: herkenning en voorkomen van Russische en Noordse kauwen in Nederland
http://www.michelklemann.nl/verensite/start/index.html: Verzameling afbeeldingen van veren voor determinatie

reptielen en amfibieën
https://www.ravon.nl/: de Stichting RAVON zet zich o.a. in voor de bescherming van reptielen, amfibieën en vissen
spinnen
De Spin: site van Ed Nieuwenhuys
Spiders of North-West Europe: site van Ed Nieuwenhuys
Hoe bouwt een spin een wielweb? Youtube filmpje: https://youtu.be/tMkFWP0Cvjk
vlinders en andere insecten
Eis Kenniscentrum: insecten en andere ongewervelden, veel informatie en gebruiksmateriaal
De vlinderstichting: een ‘must’ voor de ware vlinderliefhebber
https://www.vlinderstichting.nl/libellen: vlinderstichting ook voor libellen
https://www.dutchdragonflies.eu: Nederlandse libellen Engelstalig
bijenhouders Doetinchem e.o.
Hommels KNNV: Kijk eens naar Hommels
YouTube filmpje om het makkelijk te leren van de KNNV natuurvereniging Hollandse Delta
http://www.syrphidae.com/: informatie over zweefvliegen
Bladmineerders en gallen
bodemdieren
https://bodemdierendagen.nl: handige informatie over bodemdiertjes
waterdiertjes
www.waterdiertjes.nl: tellen van kleine waterdieren en het bepalen van hoe schoon het water is, m.b.v. een app op mobiel
planten
Floron: vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de bescherming van de Nederlandse wilde flora
https://www.plantennamen.info/nederlandse-namen/: namen en foto’s van de Nederlandse flora en een quiz
https://www.knnv.nl/weo: Werkgroep Europese Orchideeën van de landelijk KNNV, voor studie en bescherming van orchideeën in Nederland en Europa met zoekkaart en interactieve orchideeënsleutel
Plantparasieten: bladmineerders, gallen en schimmels van Europa
paddenstoelen
Nederlandse Mycologische Vereniging: alles over paddenstoelen
Roesten: Download boek Roesten van Nederland (2011) met Addenda van Aad Termoshuizen en Charlotte Swertz
Schimmels en bladmineerders, gallen van Europa
mossen, levermossen en korstmossen
https://www.blwg.nl/mossen/mossen/mossen.aspx: BLWG mossen- en korstmossenwerkgroep van de KNNV
mossen en levermossen: door Jan Parmentier