Speciale soorten

exotische, aandachts-, en doelsoorten, omdat we bijzondere soorten en kwetsbare gebieden willen beschermen

Bescherming van inheemse natuur en bevordering van de biodiversiteit met behulp van inventarisatie, natuurbeheer en bekendmaking.

Natuurbeheer en biodiversiteit kunnen op elkaar worden afgestemd. Daarom kunnen we voor Gelderland of voor de omgeving van Doetinchem letten op speciale soorten. Deze soorten verdienen de aandacht om verwijderd te worden of te worden beschermd. Het is voor iedereen mogelijk om te helpen bij het inventariseren van de soorten of bij het handhaven ervan. Belangrijk is het bewust worden van de gevolgen van onze keuzes. De KNNV doet mee aan de Week van de Biodiversiteit (16-25 juni 2023).

Aandachts- en doelsoorten zijn soorten die kwetsbaar of soms bijzonder zijn en bepalen voor een groot deel het natuurbeheer. Er zijn soorten die belangrijk zijn voor de omgeving, bijvoorbeeld voor het instant houden van een andere soort. Ook kunnen meerdere soorten samen van ecologische waarde zijn voor een soort of een leefmilieu (habitat). Een groot issue van de laatste jaren is de schrikbarende daling van het aantal en de soorten insecten. Als we stilstaan bij datgene waar insecten van afhankelijk zijn en datgene wat van insecten afhankelijk is, dan zijn dat bijvoorbeeld waterplekken, planten, bomen, spinnen en vogels. Misschien valt het op dat er ook bij deze onderwerpen een afname kan zijn. Soms wordt het een ingewikkelde kringloop en kiest men ervoor een soort centraal te stellen, waarbij ook andere soorten hun voordeel hebben.

Het is niet eenvoudig om speciale soorten aandacht te geven. Daarom hebben natuurorganisaties vaak een soort die “de soort van het jaar” wordt of “de dag/week/maand van de…”. Verder hebben de organisaties voor de liefhebbers een aantal documenten om zich te informeren over verschillende aandachts- en doelsoorten. Er zijn ook organisaties die een onderwerp of een thema onder de aandacht willen brengen. Deze soorten en andere groene onderwerpen of thema’s zijn verzameld op de pagina ‘Het jaar rond’.

Doelsoorten voor Doetinchem zijn bijvoorbeeld enkele zoogdieren en amfibieën, die kwetsbaar waren door de belemmering van de A18. Met het aanleggen van faunatunnels en het ecoduct hebben deze dieren nu een groter leefgebied gekregen. Een activiteit als het overzetten van padden tijdens hun trek is hier ook een voorbeeld van. Voor KNNV/De Zumpe staat het beheer van de Adderbroekpoel in het belang van het behoud van de kamsalamander.

EXOTEN: voorbeeld uitgave 28 met o.a. pampasgras en buxusmot

Voorpagina van een van de exemplaren van Kijk op exoten

Gericht op planten: website FLORON invasieve soorten

Informatie over exoten voor het verwijderen en beheren ervan, is ook te vinden bij het Signaleringsproject Exoten. Dit is gestart op initiatief van het Team Invasieve Exoten (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit) en brengt daarom voor iedereen een landelijke nieuwsbrief ‘Kijk op Exoten’ uit. Samen met andere organisaties ondersteunt de KNNV dit project. Voor inschrijving nieuwsbrief en digitale inzage van de uitgaven hier is te vinden.

Alle artikelen uit ‘Kijk op Exoten’ zijn te downloaden via Natuurtijdschriften.nl.

Invasieve exoten : Koop ze niet, tuin er niet in!

Activiteiten en voorlichting in juni tijdens de Week van de invasieve exoten.