Zumpebeheergroep

de afdeling beheert sinds 1915 een eigen terrein in De Zumpe

beheren, maaien, steken, zagen, opschonen, afvoeren, koffieleuten, inspecteren

de Zumpebeheergroep

  • beheert een eigen natuurterrein in De Zumpe in Doetinchem
  • werkt samen met vrijwilligers en andere organisaties
  • maait met de zeis, schoont een poel op met een waadbroek, verwijdert opslag en exoten, plagt stukjes af, helpt en beschermt de natuur
  • is ook actief in andere delen van De Zumpe
  • volgt bijeenkomsten, cursussen en biedt plek voor een stage
  • houdt een excursie in het voorjaar en een Natuurwerkdag in het najaar
  • is meestal op een donderdag in het gebied aanwezig

Afgelopen najaar 2020 is de Adderbroekpoel opnieuw uitgegraven. Van binnen met de hand en de kant met groot materieel. Het lijkt makkelijk, maar dat is het niet: de samenloop van omstandigheden moeten het wel mogelijk maken. En het treft het een en ander aan voorbereidingen en mankracht. Het uitgraven hebben ook eind 2012 gedaan, maar toen met een kleine kraan door Martin Haan. Hoe spannend was dat! Dat lees je in dit artikel.

de Adderbroekwei

De Adderbroekwei maait men met de zeis en het maaisel voert men af. Het is een vochtig weitje met veel russen, biezen en kruiden. De bomen en heesters om het weitje zorgen voor een aangenaam en luw klimaat. Voor insecten is het een paradijsje en dwergmuisjes nestelen in de hoge kruidlaag.

Nieuwe aanplant. Op zaterdagmiddag 6 maart 2021 hebben 8 mensen samen bijna 400 boompjes in het KNNV-terrein geplant. Na een nachtvorst van 5 graden brak om 13:00 uur de zon door. We hingen onze jassen op en menigeen kon de trui uittrekken, zo een warm weertje! Niet alle jonge heesters en bomen zullen volwassen worden door beschadiging van vraat of iets anders. Wel zal de Oeverwal (de kant langs de Doetinchemse Slinge) over 10 jaar de dode essen hebben vervangen door o.a. hazelaars, gelderse rozen, meidoorns, sleedoorns, vuilbomen, zomereiken, zomerlinden en fladderiepen.

jonge aanplant

Stage in De Zumpe. Het hele jaar door bestaat de mogelijk om stage te lopen en onderzoeken of projecten uit te voeren in het terrein van De Zumpe. Overleg voor de mogelijkheden met de voorzitter of met de penningmeester.

Natuurwerkdag. Elke eerste zaterdag van de maand november organiseert de Zumpebeheergroep samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland een Natuurwerkdag. Opgaven bij de voorzitter of vanaf september via www.natuurwerkdag.nl