Zumpebeheergroep

de afdeling beheert sinds 1915 een eigen terrein in De Zumpe

de Zumpebeheergroep

  • beheert een eigen natuurterrein in De Zumpe in Doetinchem
  • werkt samen met vrijwilligers en andere organisaties
  • maait met de zeis, schoont een poel op met een waadbroek, verwijdert opslag en exoten
  • volgt bijeenkomsten, cursussen en biedt plek voor een stage
  • houdt een excursie in het voorjaar en een Natuurwerkdag in het najaar

Afgelopen najaar 2020 is de Adderbroekpoel opnieuw uitgegraven. Van binnen met de hand en de kanten met groot materieel. Het lijkt makkelijk, maar dat is het niet: de samenloop van omstandigheden moeten het wel mogelijk maken. En het treft het een en ander aan voorbereidingen en mankracht. Het uitgraven hebben we 8 jaar geleden eind 2012 ook gedaan, maar toen met een kleine kraan door Martin Haan. Hoe spannend was dat! Dat lees je in dit artikel.

de Adderbroekwei

Nieuwe aanplant. Op zaterdagmiddag 6 maart 2021 hebben 8 mensen samen bijna 400 boompjes in het KNNV-terrein geplant. Na een nachtvorst van 5 graden brak om 13:00 uur de zon door. We hingen onze jassen op en menigeen kon de trui uittrekken, zo een warm weertje! Niet alle jonge heesters en bomen zullen volwassen worden door beschadiging van vraat of iets anders. Wel zal de Oeverwal (de kant langs de Doetinchemse Slinge) over 10 jaar de dode essen hebben vervangen door o.a. hazelaars, gelderse rozen, meidoorns, sleedoorns, vuilbomen, zomereiken, zomerlinden en fladderiepen.

jonge aanplant

Stage in De Zumpe 2021. Van half februari tot half april is er een stagiaire van de opleiding Helicon aanwezig. Zij helpt met de activiteiten in het KNNV-terrein en op de Ruige Horst. Zij zal een project voor de zandbijen en de metselbijen opstellen en uitvoeren.