Het jaar rond

Groene onderwerpen of thema’s die in het jaar de aandacht verdienen

Kijk voor 2023 ook op de website: Jaarkalender Stichting Steenbreek

Om speciale soorten onder de aandacht te brengen hebben natuurorganisaties vaak een soort die “de soort van het jaar” wordt of “de dag/week/maand van de…”. Regelmatig zijn er rond dat tijdstip tellingen en extra informatie, zoals een symposium, lezingen, excursies en zoekkaarten.

enkele soorten van het jaar

2023

  • Boom 2023

Natuur- en milieu organisaties proberen met een jaarlijks terugkerend thema of onderwerp de informatie te verzamelen en/of het bewustzijn bij de mensen te vergroten. Meestal wordt het rond de aangegeven tijd actueel en zijn er verschillende activiteiten te vinden in de media.

het jaar rondthema/onderwerp van de maand, week of de dag
Paddenstoel van de maand
Januari 2023:
2 jan-9 febr Agenda eitjes zoeken maand van de Sleedoornpage
27-28-29 Nationale Tuinvogeltelling
Februari:2 jan-9 febr Agenda eitjes zoeken maand van de Sleedoornpage
3 februari 2023 Wereld Waterlandendag
11-12 februari 2023 Landelijke mollentelling van tuintelling.nl
Maart:maart 2023 Landelijke kikkerdriltelling van tuintelling.nl
3 maart 2023 Werelddag van de Wilde Dieren en Planten of World Wildlife Day
10-11 maart 2023 NL-Doet
11-13 maart 2022 landelijke-sterrenkijkdagen-2022
18 maart 2023 Landelijke Opschoondag
22 maart 2023 Wereldwaterdag
25 maart 2023 Zoogdierdag = Zoogdierenvereniging
April:4-10 april 2023 De week van de groene tuin
15-16 april 2023 Nationale Bijentelling
22 april 2023 Nationale Zaaidag (voor insecten)
25 april 2023 Nationale dag van de Paardenbloem
Mei:6-14 mei 2023 Nationale Vogelweek
25 mei 2024 (!) Wereldvismigratiedag / Internationale dag van de vismigratie
22 mei 2023 Wereld Biodiversiteitsdag
31 mei 2023 Internationale dag van de Otter / Wereldotterdag
Juni:juni 2022 Landelijke Libellentelling van tuintelling.nl
juni 2022 Slootjesdagen, div. locaties bij IVN
5 juni 2023 Wereldmilieudag (World Environment Day) / Internationale dag van het milieu
8 juni 2023 Wereld oceanen dag

15 juni 2023 Internationale dag van de wind
16-25 juni 2023 Week van de invasieve exoten
Juli:28 juli 2021 voor het laatst gevierd Dag van de Natuurbescherming
Augustus:14 augustus 2021 voor het laatst gevierd Wereld Hagedissendag
September:15-16 september 2023 Nationale nachtvlindernacht
zaterdag 23 september 2023 Europese Dag van de paddenstoel
22 september t/m 4 oktober 2023 bodemdierendagen
Oktober:28 oktober 2023 Nacht van de Nacht
November: 3-4 november 2023 Natuurwerkdag
December:5 december 2023 Wereldbodemdag